Fra Leirafjellet

Mot nordvest - Grytfjellet til venstre og litt av Kvænangstindene bak mot høyre.