Fjellbjørka har tatt på sin gule høstkåpe.

Det grønne klorofyllet er borte og fargestoffet karotenoider har fylt bladene.
Det er en beskyttelse mot overbelastning av solenergi - fram mot løvfall.