Parti fra Arrisdalen

Sett mot sør, med Gaggavarrit til høyre.