Under okkupasjonen var det noen bygninger oppe i lia der Sørstraumdalen flater ut og dreier mot sør.

Antakelig for vakter.

En del skrot ligger igjen - som her, gamle ovner.