Min beste dag - i Ulddaidvàrri - 25. august 2022

"Det var en gang..." 

Mine eventyr må vel omskrives til "Det var en dag..." 

Og mange av mine eventyr starter her,

oppe på Storbakken.

Hvor jeg ser min vakre fjord som i en drøm...

en drøm fra virkeligheten. 

Den virkeligheten vi er i ferd med å ødelegge.

 

Men Dagen i Dag ble årets beste dag!