Stuora Riidevàrri rundt - 6. august 2022

En tur der jeg fulgte i mine egne fotspor fra 10. august 2021 - 

bevisst vandrende i motsatt retning -

med et lite håp om å møte meg selv...

Jeg møtte i hvert fall mye fantastisk Natur - 

i en flott augustdag.