Gierdduidvàrri rundt - 30. juli 2022

Gierdduidvàrri - lokalt benevnt som Ringvannsfjellet - beliggende 3,5 km øst av Badderen.

Strekker seg ca 5 km i nord-sør retning. 

En vandring i et eventyr -

der julidagen framsto i sin høytidsprakt, og fjellheimen presenterte sitt vakreste smykke...Bergveronika 

Det ble til En av de dagene som skal hjelpe meg fram til neste sommer...hvis livet står meg bi.