Album 3 - 22. juli 2022

Fra juli, august og september