Sommernatta - 1. juli 2022

Tanker i sommerens første julinatt - 

vandrende rundt i Ulddaidvàrris karrige hage. 

 

Hvor kort èr ikke livet - 

når sommeren bare er som et vindpust fra vår - 

gjennom ei lys stille natt...til høst. 

 

Hvorfor må vi sove...

Det blir jo tid nok når vi dør.