Sommerdagen 26. mai 2022

Årets sommer møtte jeg i kjent og kjært terreng - som sedvanlig er.

Langs stier som eier mine barne, og ungdoms minner. 

Det føles trygt, og kjennes godt. Her er jeg velkommen... skjermet fra alt som tilhører menneskenes "kjærlighet og omtanke" 

Virkelighetens truende ansikt følger bak meg - men i dagen i Dag bor eventyret og lykken.