Jordskinn
_________

Årets første måne tente 2. januar kl 19:33

Ved nymåne vender Jorden hele sin solbelyste side mot Månen, og det blir "fulljord" på Månen - eller jordskinn.

De gangene man klarer å se dette med det blotte øye, er det et vakkert skue.

Månens middelavstand til Jorden er ca 380000 km.

Lysets hastighet er 300000 km/sek.

- For lettere å forstå denne ufattelige hastigheten, så kan vi gå ut fra Jordens omkrets ved ekvator, som er 40075 km - og faktisk innse det at Lyset rekker nesten 7,5 ganger rundt Jorden i løpet av ETT sekund!

Lyset fra Månen til jorden bruker altså litt over ett sekund på ferden - eller vi ser Månen med litt over ett sekunds forsinkelse.

Som et apropos kan jo nevnes at Apollo 11 brukte fire døgn på sin ferd til Månen i 1969

Nei, virkeligheten ser oss kanskje ikke helt slik som vi ser oss selv...eller er det motsatt...?


Litt info. om Månen kan leses på siden - Lys i årstidene -