Bilder som tilkjennegir dagen i dag...eller i går

 

 

 

TIDEN 

Også de ordene vi uttaler nå har tiden i sin flukt allerede tatt med seg, og ingenting vender tilbake 

 

Hard er skjebnen,

men blir lettere å bære om vi lærer oss å innse at å endre det som alt har skjedd er en umulighet 

 

Horats 

______