Elgen hadde travet mye rundt i den nesten snøfrie skogen.
Her tre liggegroper - som sedvanlig er, like på kanten av et platå.