Inngang - til fantasiens verden

Is og vann, i særdeleshet rennende vann, har alltid lokket og fascinert naturfotografer.