Mot Badderfossen

Denne betongkubusen fra krigen, som var starten på det som muligens skulle bli et kraftverk, framstår nå nesten som en del av naturen her.
Like grå og monokrom.
Men langsmed fossekantene kan en ane litt blågrønt i isen.

Ei monokrom tid - der fargene i det vesentligste kan framstå på himmelen - fra tid til annen.