Ennå henger det noen igjen på den gamle kjempen -
som har fått et sår i fordums tid