Bergmark - 5. oktober 2021

BERGMARK 

Beliggende ca. 10 km sørøst av Badderen.