Ulddaidvàrri rundt - 14. august 2021

Mine turer er som eventyr - eventyr fra virkeligheten.

De er min rikdom - og min vesentligste livsverdi. 

Det er turene i naturen jeg lever for...

Der korte småturer kan inneha like mye glede som lange (ofte slitsomme) turer.

Men noen turer innehar mer glede enn andre...

Slik som denne turen - Ulddaidvàrri rundt.

 

Man kan ikke eie lykken! 

Men man kan prøve å holde på den - når den ER der.

I øyeblikket...i stunda...i Livet...