Natta er dunkel - i overskyet vær

Men i noen tilbakelagte timer ligger en erkjennelsens lykke - i det å kunne vandre slik - i frihet, trygghet...og stillhet