Svarttopp

20-30 cm. En snylter på gras - men den hører med i helheten.