Jeg tror!

På frihet og rettferdighet - under demokratiets paraply