DET INGEN SER

Hva er det med oss
som gjør oss så spesielle
Vi etterlater ingen spor
bare ord, korte, lange,
uforståelige ord,
uoppnåelig,
som kjærligheten i det
mest ubegripelige,
det ingen ser
Vi møtes,
uten å se hverandre,
uten å forstå
at vi er uønsket,
det er som å være uten vinger
Vi er lenket fast
i en annen virkelighet,
der blindeskrift er vårt språk
Vi etterlater oss
en avslørende stillhet
Så stille kan vi falle
og bli til støv


Hanne Viviann Sandnes