Det popper grønt opp fra skogbunn

Strekker seg mot Sola!