Da kom det en helt ny kulp i Badderelva!

Denne er beliggende like nedenfor brua og E6.
Ble til ved en regulering av elveleiet herfra og til utløpet - p.g.a. erosjon/utgravingen som flomfronten gjorde i fjorsommer.
En driftsbygning/maskinverksted oppe på nordaust siden av elva kom i faresonen.

Kanskje kan dette bli en flott, om en noe liten, fiskekulp.
Lett tilgjengelig fra Badderen havn.