Utsnitt

Dette er mitt favoritt utsnitt av Kvænangstindene.

Her kan vi for øvrig se at det har gått to snøskred.
Ett helt til venstre i bildet, og to midt i bildet.
Når man vet at toppene her strekker seg over 1000 moh. så kan en konstatere at dette ikke er helt små skred.