Fra Diasarkivet - september 1998
_________________________

Et møte med et blikk fra døden