Jeg lar meg fascinere - og beta

Sjeldent har jeg sett fjellheimen pyntet så vakkert som denne dagen

En ufattelig rikdom - og den er gratis