Burfjorddalens øvre parti

Middavarre blir beliggende til høyre utenfor bildet her.
Den markante toppen bak til venstre er Vilgesrassa 914 moh. Beliggende øverst oppe mellom Vassbotndalen og Mattisdalen.