Parti fra Gierdduidvarri

Sett mot søraust - over Ringvannene