Og trugene har noen klare fortrinn.

Der bratta begynner å bli truende med tanke på snøskred, gir trugene mulighet til å gå rett opp, nærmest uansett stigning.
Da kan man klatre fra den ene bare bergknausen til den neste.
Gir en betydelig større trygghet enn å gå oppover store snøflater der en ikke ser noen fastpunkter i dagen.