Prøver å holde meg i øvrekant av slike hellinger.
Har alltid snøskred i bakhodet.