Utsnitt

Mot Rakkenes og søndre parti av Kvænangstindene