Du trenger ikke kjenne til sannheten for å dømme et annet menneske

Det klarer seg med den informasjonen du får fra dine venner