Trist - men naturens gang

Hvem som hadde forårsaket dette er ikke så godt å si.
Den var lite spist av, men ingen havørn var å se i området eller luften.
Da kunne det ha vært et mindre dyr - som hadde stukket av da jeg nærmet meg.
Kanskje mink - eller kanskje mår.

Tjeld lever jo i livslange monogame parforhold