APRIL
______

Månedsnavnet kan ha flere opprinnelser.
Den vanligste forklaringen er at navnet henger sammen med det latinske verbet aperire, åpne; april skulle dermed være måneden som "åpner" for sommeren.

April er også "min" måned - da jeg er født et sted inne i der...for 65 år siden.