Har hele Nord-Atlanteren som leveområde, men ser ut til å foretrekke sokkelkanter mot dypere hav.