Sosiale dyr - som det egentlig er forsket lite på.