Alle er jo ikke oppe og puster samtidig, så det kan være vanskelig å anslå antallet.