Fjæreplytten


Som alltid opptrer i grupper/flokker på varierende størrelse - fra fem-ti til hundre, og mer - er hele tiden på søken etter føde så lenge tangbeltet ligger bar. Selv på natten midtvinters.
Ved flo trekker de mot faste hvileplasser, i påvente av at sjøen skal felle ned igjen.
Når våren når høyfjellet trekker mange av dem opp til de høyest liggende vannene og pyttene i karrige og øde områder, men de fleste trekker over til Svalbard og Arktis. Der hekker de og blir til ut i august- september, for så å vende tilbake til sin strand/kystsone.

Jeg er glad i dem