Mot Buktenes gård

og fjella innafor Navit

Vindfullt oppe i de solbelyste toppene bak