Denne betong kubusen til venstre her ble støpt av tyskerne under krigen.
Har hørt nevnt at det var meningen å lage et lite kraftverk.
Konstruksjonen og betongen er i hvert fall av ypperste kvalitet, der den har stått i 80 år - i vintre og flom - tilnærmet upåvirket av tidens tann.

Badderfossen delvis tilfrosset litt mot høyre i bildet.