Mot Badderfossen

som kan sees litt av midt i bildet her.

Dette er et parti der elva smalner inn og følgelig er det ganske dypt.
Grett da å holde seg på behørig avstand til åpne råk.

I flomtiden går det ganske heftig unna her.