I lys og skygge
_____________

Facebook er en flott plattform for å offentliggjøre hvem vi liker - og hvem vi ikke liker

Hvem vi er "venner" med, og hvilke flokk vi tilhører

Selv har jeg ingen venner (etter eget ønske, heller ikke på facebook) tilhører ingen gruppe eller flokk - går aldri disse "Ut i nord" stiene.

Jeg evner å finne min egen sti - evner å tenke selv

Hvis jeg i dag måtte velge mellom Naturen og menneskene, hadde valget vært enkelt for meg.
Jeg savner egentlig ikke mennesker mer

Og jeg frykter ikke utfallet av pandemien - verken for meg selv eller andre

Vi får stort sett det vi har bedt om...og fortjener..