Elgen er jo vanligvis flink til å stikke seg bort i skogen,
men her ble skjulet litt tynt