BV observert i lende

Ferdsel i forbindelse med den nye kraftlinja som bygges innpå fjellet