Parti fra Badderelva

Ca 1 km ovenfor fossen - ved foten av Lausfjellet