Med TUBBS Hunter XD er det mulig å klatre opp de bratteste flågene.
Bare det er godt feste i snøen for klørne under disse, så er det utrolig hvilke framkommelighet de gir.