Lykken finnes alltid -
til tross for lange vandringer -
innen en snever omkrets
og blant det som er i vår
umiddelbare nærhet