Glede nok for meg

-8 og nærmest helt stille. Likevel er det godt å krype i fjellduken for noen brødblingser og et par kopper te.

Og noen tanker...

Corona, Covid-19, R tallet, vaksine, nedstengning og sosiale problemer.
Jeg vet det er der - men det tilhører ikke min daglige virkelighet.

Med ca 150 dager i året i nærmest totalt mørke, ca 100 dager som veksler mellom lys og skygge, og ca 100 dager i lyset - ute i Naturen - Carpe diem.
Det gjør at man får et perspektiv på livet som skiller seg radikalt fra det politisk korrekte etablerte A4 samfunnet.
Og følgelig ikke lenger passer inn...blant menneskene der.

Jeg har bare Livet og Naturen

Men det er egentlig ikke Bare - når en går det i dybden

Det er glede nok for meg