Fossekallen er 17-20 cm - og blir også kalt for elvekonge eller vannstær.

Mer info. ved fossekallbildet på siden "Livet i naturen"